Emptying is Filling Up

Sunday Gospel Reflection Thirteenth Sunday in Ordinary Time Matthew 10:37-42 | July 2, 2023 Emptying is Filling Up by Carlo S. Dureza Leaving everything behind––mother, father, family––taking up one’s cross, losing one’ s life, giving comfort to the little ones, welcoming Jesus and the One who sent Him…all these to attain God’s reward of eternal […]

Read More…

Sana iba ang FB ng Matatanda!

Sunday Gospel Reflection Twelfth Sunday in Ordinary Time Matthew 10:26-33 | June 25, 2023 Sana iba ang FB ng Matatanda! Joanne R. Bantang, Ministry of Lectors and Commentators – – – Mababasa ito na komento ng nakababata kapag ang post o sagot ng isang nakatatanda ay tila hindi sumasabay sa pinapalagay nilang modernong kaisipan o […]

Read More…