Pagtanaw at Paniniwala

Pagtanaw at Paniniwala ni Mark Ivan Ugalino Ebanghelyo (Hulyo 8, 2018): Marcos 6:1-6 Isang mapagpalayang umaga sa inyong lahat. Tayo ay tinatawagan upang maglingkod sa sambayanan ng Diyos sa lahat ng pagkakataon. Ngunit, naranasan mo na bang minsan pang usigin ng mga taong iyong pinagsisilbihan? Hindi maiiwasan na tayo ay makatanggap ng kritisismo mula sa […]

Read More…