Creatives: Banyuhay

Banyuhay*

Christine Marie Lim Magpile

 

Sarili’y di mahango.

Saan dapat patungo?

Buhay kay gulo-gulo.

Ikaw ba’y nalilito?

 

Paghihirap ni Hesus,

Alalahanin sa Krus.

Masama ka mang damo,

Kaligtasa’y natamo.

 

Naligaw man ng landas,

Pagmamahal na wagas,

Matatagpuan sa D’yos.

Ang buhay mo ay puspos.

 

Ang kapwa ay kapatid.

Kabutiha’y ihatid.

Maging kalugod-lugod,

Sa Diyos ay maglingkod.

 

*Banyuhay (Bagong anyo ng buhay)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on reddit
Reddit
Share on email
Email
Share on print
Print

Read more!