Ang Kabanalan at ang Beatitudes

Sunday Gospel Reflection
4th Sunday in Ordinary Time
Matthew 5:1-12a | January 29, 2023

Ang Kabanalan at Ang Beatitudes
R. Fernandez
Ministry of Lectors and Commentators

Noong nakaraang Holy Week, habang naglalakad sa likod ng karosa ng Mater Dolorosa, bumulong sa akin ang aking 15-year old na anak, “Nanay, ang hirap namang maging Kristiyano!” Tinanong ko siya kung bakit, inaasahang makatatanggap ako ng reklamo dahil malayu-layo na rin ang nalakad namin. Nagulat na lang ako sa kanyang pagbigkas ng mga linya mula kay San Mateo na bahagi rin ng Mabuting Balita para sa Linggong ito. Malinaw ang mga katagang “nahahapis,” “nagugutom,” “nauuhaw,” “pinag-uusig.” Ang sagot ko? “Hindi nga ganon kadali, anak.”

Sa kanyang Gaudete et Exsultate, pinapaalala sa atin ni Pope Francis na lahat tayo ay tinatawag upang maging banal. Mukhang ang imbitasyong ito ay para lamang sa ilang “natatangi” tulad ng mga santong inalay ang kanilay buong buhay para kay Kristo. Naalala ko ang sarili nating mga santo, sina San Lorenzo Ruiz at San Pedro Calungsod. Nariyan din ang ating modern saints na sina St. John Paul II at Sta. Teresa ng Culcutta. Pero para sa ‘ordinaryong’ tao na katulad ko, madaling sabihin pero napakahirap nito.

Ganunpaman, ang tawag sa kabanalan ay PARA SA LAHAT. Hindi na kailangang makarating pa sa mga malalayong pook bilang misyonero o kaya ay maatasang maging gabay ng isang kongregasyon upang maging banal. Ang pagtugon sa tawag ng kabanalan ay makikita at maipapakita sa araw-araw nating pakikitungo sa ating ka-pamilya, ka-trabaho, kapitbahay, ka-parokya. Sabi nga ni Pope Francis, tayo ay “saints next door:”

I like to contemplate the holiness present in the patience of God’s people: in those parents who raise their children with immense love, in those men and women who work hard to support their families, in the sick, in elderly religious who never lose their smile. In their daily perseverance I see the holiness of the Church militant. Very often it is a holiness found in our next-door neighbours, those who, living in our midst, reflect God’s presence. We might call them “the middle class of holiness.” (Mula sa Gaudete Et Exsultate ni Pope Francis)

Pinagpala tayong tunay dahil si Kristo na naging tao ay ang huwaran natin sa buhay-kabanalan. Patuloy din niyang ibinibigay ang kanyang grasya sa taong bukas na tatanggap nito. Ang grasyang ito ang ating panghahawakan upang makalagapas sa anumang pagsubok at kahirapan. Sa huli’t huli, wala naman talagang magiging tunay na pinagpala o ‘blessed’ kung hindi rin dahil sa grasya ng Diyos.

Tulad ng napagtanto ng aking binata, hindi magiging madali ang maging banal. Ang pagsasabuhay ng ‘beatitudes’ ang siyang makatutulong sa atin. Patuloy din nating hilingin ang panalangin ng mga banal na nauna na sa atin.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on reddit
Reddit
Share on email
Email
Share on print
Print

Read more!