Lumakad si Hesus sa Ibabaw ng Tubig

Pagninilay sa Mabuting Balita
LUMAKAD SI HESUS SA IBABAW NG TUBIG
Josie Gonzalez

Naatasan akong isulat ang pagninilay ng Salita ng Diyos para sa Linggong ito sa wikang Filipino para gunitain ang Buwan ng Wika ngayong Agosto. Hirap man akong sumulat sa wikang Filipino, ang pagsunod sa kahilingan ng Media Ministry ay isang pagsasabuhay sa pagiging masunurin alinsunod sa mga turo ni Hesus at dahil “pananalig” ang sentro ng ebanghelyo para sa araw na ito, ako ay nananalig na gagabayan ako ng Panginoon sa pagsulat nitong pagninilay.

Ang ebanghelyo ngayong araw ay nakatuon sa pananalig kay Hesus, pagtitiwala na kasama natin siya sa hirap at ginhawa, sa lahat ng panahon, araw o gabi. Pananampalataya na ang Panginoong HesuKristo ay ating kaligtasan, tulad ng pagligtas niya kay Pedro sa tubig. Nagtitiwala ba tayo na si Hesus ang ating kaligtasan? Gaano kalalim ang pananalig natin na hindi tayo pababayaan ng Panginoon o si Pedro ba tayo na nasubok ang kahinaan ng pananalig noong naglakad siya sa ibabaw ng tubig, natakot sa malakas na hangin at unti unting lumubog?

Ano ang ginawa ng Panginoon para iligtas si Pedro noong sumigaw siya, “Panginoon, sagipin ninyo ako!” Hinawakan niya si Pedro at sinabi, “Bakit ka nag-alinlangan? Napakaliit ng iyong pananampalataya!”

Si Hesus ay punong- puno ng awa, habag at pagmamahal. Tumawag lamang tayo sa kanya ng may pananalig at sasagipin niya tayo sa lahat ng pagsubok. Tandaan natin na hindi tayo nag-iisa. Ang Panginoon ay laging nasa ating piling. Buksan natin ang ating puso at isip. Pakinggan natin siya at pagnilayan ang mensahe niya, ang mabuting balita, ang Salita ng Diyos.

Ngayong nasa MECQ ang Kalakhang Maynila at Karatig-pook upang mapigilan ang patuloy na paglobo ng kaso ng Covid 19 sa bansa, ito’y panibagong hamon o pagsubok.

Pagsubok na ang mga health workers, mga doktor at nurses at iba pang frontliners ay mapanatili ang kanilang kalusugan, pagsubok sa mga tsuper ng jeep, bus, taxi, tricycle na wala na namang kita para matustusan ang pangangailangan ng pamilya, pagsubok sa mga papasok sa trabajo na maglalakad o magbibisikleta mula Antipolo, Novaliches, Caloocan papuntang Makati, pagsubok sa mga nagkaka “depression, panic attacks, mental stress” dala ng takot sa pandemia, pagsubok sa pamahalaan, mga negosyo at humihinang ekonomiya.

Sa kasalukuyang sitwasyon, saan tayo kumakapit? Sa kamay ba ng pananamantala? Sa kayabangan? pamumulitika? korapsyon? Kung “hawak natin ang kamay ng Diyos”, marahil ay malalampasan natin lahat nitong pagsubok kung tutulungan natin ang sarili natin bumangon at kumilos. Hindi madali pero kapit lamang tayo at sa awa ng Diyos kakayanin natin ang mga pagsubok sa buhay. Madalas ko rin pinaaalalahanan ang sarili ko na kumapit lamang sa kamay ng Panginoon kapag ako ay natatakot, nagkakatensyon at “nagpapanic” dala nitong Covid 19. Sabi ng Diyos, “lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo’y bibigyan ko ng kapahingahan.” (Mat. 11: 28-30) Manalig tayo sa Diyos na makapangyarihan; walang imposible sa kanya.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on reddit
Reddit
Share on email
Email
Share on print
Print

Read more!