New Mass Schedule

Magkakaroon na po tayo ng karagdagang Misa tuwing Lunes hanggang Friday, madaragdagan ng 7:00 AM na Misa ang ating iskedyul.
Ang ating simbahan ay magpapapasok lamang po ng hanggang 200 katao bawat Misa. Ang iskedyul naman ng mga Online Masses ay mananatili parin sa orihinal na iskedyul.
Sa ating pagpunta sa Simbahan, paalala po namin na sundin parin ang mga health protocols.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *